Uczeń odkrywca

Gry planszowe wspomagają rozwój intelektualny dzieci, integrują, zacieśniają więzi międzyludzkie, łączą pokolenia. Biorąc udział w zabawach, dzieci uczą się liczyć, czytać, w zależności od wieku poznają nazwy kolorów i miesięcy, czy tabliczkę mnożenia. Ale uczą się też pracy w grupie, logicznego myślenia oraz tego, że przegrywanie nie musi być trudne.

Proponujemy wiele zabaw i gier, które dostosowane są zawsze do wieku uczestników, tak by dać dzieciom wiele radości, ale też edukować.

Podczas zajęć wykorzystujemy również dotykowy monitor interaktywny i różnego rodzaju aplikacje, co stanowi dla dzieci niesamowitą atrakcję.