Szkolenia dla młodzieży

Wykład skierowany jest zarówno do młodszych odbiorców jak i dorosłych. Dzieci i młodzież z racji swojego wieku mogą nie zdawać sobie sprawy z zagrożeń występujących w wirtualnym świecie. Omówienie problemu pomoże im bardziej świadomie korzystać z sieci. Z drugiej strony zapraszamy także dorosłych, czyli rodziców, nauczycieli, osoby pracujące w świetlicach szkolnych, wychowawców. Dzięki większej świadomości osoby odpowiedzialne za młodzież będą mogły zachować większą czujność i uwagę w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, a także przełożą to na własne doświadczenia podczas pracy on-line. 

Cele dla osób pracujących z młodzieżą:

 • Podniesienie wiedzy i świadomości w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie.
 • Zapoznanie ze Standardem bezpieczeństwa online placówek oświatowych.
 • Zapoznanie z aktualnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu.
 • Zapoznanie z dobrymi praktykami w zakresie mądrego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież.

                       

Cele dla młodzieży, rodziców:

 • Podniesienie świadomości uczestników w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.
 • Przedstawienie aktualnych zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.
 • Wdrażanie do bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Internetu.

 

PROGRAM:

Wykład na temat bezpieczeństwa w Internecie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Wprowadzenie grupy w tematykę zajęć, zwracając uwagę na nasilenie zjawiska cyberprzemocy spowodowanego wzrostem popularności mediów elektronicznych, dostępnością Internetu. Przedstawienie zagrożeń jakie niesie Internet, a także sposobów przeciwdziałania. Ukazanie pozytywnych aspektów i szeregu możliwości korzystania z sieci.

1. Najnowsze zagrożenia cyberprzestrzeni:

 • Niebezpieczne treści i zachowania (sceny przemocy, pornografia, wulgarny język, sexting, grooming)
 • Cyberprzemoc (stalking, hejt, mowa nienawiści)
 • Kradzież informacji (plagaiaty, filmy, muzyka)
 • Inne (wirusy komputerowe, niewłaściwe systemy wartości)

 

2. Standardy bezpieczeństwa

3. Zagrożenia cyberprzestrzeni w szkole i w domu

4. Dobry i przyjazny Internet - strony i narzędzia internetowe, które sprzyjają rozwojowi- prezentacja, zastosowanie w praktyce. 

Czas trwania: 3 godziny