Szkolenia dla dorosłych

Program Płatnik

Dla kogo?

Kurs jest przygotowany dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje, by samodzielnie przygotowywać dokumenty rozliczeniowe i ubezpieczeniowe oraz przekazywać je do ZUS. Nabycie tych umiejętności zdecydowanie zwiększy  możliwość podjęcia pracy w działach kadrowo – placowych i biurach rachunkowych.  

Czego się nauczysz?

Kurs przygotowaliśmy bardzo szczegółowo, więc nawet jeśli już korzystasz z „Płatnika” możesz znaleźć dla siebie przydatne informacje. Dla osób, które dopiero zaczną przygodę z programem rozpoczniemy od takich podstaw jak jego instalacja czy aktualizacja. Po naszym spotkaniu będziesz potrafił przygotowywać dane, wypełniać dokumenty, dokonywać w nich zmian i korekt oraz wygenerować druki przelewów do ZUS i przesłać tam dokumenty. Ponadto nauczysz się samodzielnie tworzyć raporty RMUA.
Zajęcia stawiają głównie na praktykę i samodzielne wykonywanie zadań. Wszystko po to, by zdobytą wiedzę można było zastosować w codziennej pracy.

Program

 1. Instalacjaprogramu Płatnik:
  • pierwsza instalacja
  • aktualizacja programu
 2. Omówienie menu
 3. Wprowadzanie danych do programu:
  • import dokumentów
  • manualne wprowadzanie danych
 4. Zakładanie kartoteki płatnika
 5. Dokumenty zgłoszeniowe płatnika do ZUS:
  • firmy
  • dodatkowych rachunków bankowych
  • dodatkowych adresów prowadzonej działalności
  • zmiana danych
  • wyrejestrowanie
 6. Kartoteki ubezpieczonych:
  • wprowadzanie danych
  • zmiana i uzupełnianie danych
  • eliminowanie błędnych zapisów w rejestrze
  • łączenie kartotek ubezpieczonych
 7. Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych dla ubezpieczonych do ZUS:
  • pracowników, zleceniobiorców
  • aktualizacja danych osobowych
  • zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia
  • wyrejestrowanie
  • eliminowanie błędnych zapisów w rejestrze
  • łączenie kartotek ubezpieczonych
 8. Tworzenie dokumentów rozliczeniowych:
 9. Korekty dokumentów:
  • korekty dokumentów zgłoszeniowych
  • korekty dokumentów rozliczeniowych
 10. Przesyłanie dokumentów do ZUS:
  • tworzenie zestawów dokumentów
  • weryfikacja zestawów
  • wysyłanie zestawów
  • pobieranie potwierdzeń dla wysłanych zestawów dokumentów
 11. Tworzenie dokumentów płatniczych (przelewów)
 12. Tworzenie raportów dla ubezpieczonych RMUA

Czas trwania

12 godzin / 2 dni